Families

A.Brest

A.Cohen

H.Cohen / J.Wolff

S.Cohen / L.de Vries

D.en M.Drukker / J.de Hond

C.H.van Es

B.en S.van Esso / H.Roos

J.van Esso / J.Salomons

M.van Esso

B.Frank

H.Frank / P.Frank

J.Frank

R.Frankforter

B.van Gelder

R.Godfried

H.Goldsteen

M.Goldsteen

M., S., B. en S. Goldsteen

M.de Horst

S.Kan / J.Kan

S.Kats

N.en R.Keizer

J.van Kleef

B.Kroon

R.van Leer

S.de Leeuw en W.Kel

B.Levie

B.Levie

J.Levie

L.Levie

M.Levie

M.Lobstein

S.Mendels

C.Mesritz / R.Nathans

H. en S.Mesritz

M. en I.Pais / H.Polak

M.Polak

E. en J.van de Rhoer

J.van de Rhoer

J.van de Rhoer

L.van de Rhoer

M.van de Rhoer

P.van de Rhoer

S.van de Rhoer

M.A.Roos

S.Roos

J.Rozendal

J.Rozendal

I.Sanders

J.Schaap

S.van der Sluis

B.Stern

I.Stern

A.J.Stibbe

J.en B.de Vries / A.Klein

A.Weinberg

R.Wijl

L.J.Wilda

W.de Wilde

A.Wolf

I.Wolf

D.Wolff

D.Wolff / W.Russ

E.Wolff

J.Wolff

M. en J.Wolff

A.Zaligman

B.Zaligman

J.en M.Zaligman / I.Frank

J.Zaligman

P.Zaligman

S.Zaligman

S. en E.van Zuiden

P.Zwarts

A.Zwiers-Rozendal

Fam.van de Rhoer

Pension Molenstraat

Duits-joodse vluchtelingen

Simon Cohen, Eva Cohen-Levie, Andries Cohen, Sara de Vries-Cohen, Leon de Vries

Een zuster van Benjamin en Levie Levie, Eva (geboren op 8 september 1884 in Ruinen), was op 28 augustus 1912 in Ruinen getrouwd met de op 8 mei 1889 in Wildervank geboren Simon Cohen. Simon was een van de twee kinderen van Andries Mannes Cohen en Sara Cohen uit Wildervank. Eva en haar gezin woonde eveneens in Meppel, in de Voorstraat 20. Simon was net als zijn zwagers koopman in textiel. Hij handelde vanuit zijn woning in allerlei soorten hoeden en petten. Ze hadden drie kinderen: twee zonen – Max, op 25 november 1917 in Wildervank geboren, en Andries, die in 1926 was geboren in Meppel – en een dochter Sara, die op 25 november 1913 het levenslicht zag in Wildervank. Max ging in Meppel naar school, maar vertrok in 1940 naar Amsterdam. Hij was een verwoed voetballer en speelde als een van de weinige joodse voetballers bij Alcides. Hij was keeper in het 5e elftal van die club. Andries zat in de beginjaren van de Tweede Wereldoorlog nog op school. In september 1939 ging hij naar de HBS: hij was geplaatst in klas 1A. Hij moest een jaar later naar het Joods Lyceum in Zwolle.

Max Cohen (op deze foto met pet) was keeper in een van de elftallen van de voetbalvereniging Alcides.

Sara werkte als verkoopster bij de goud- en zilverhandel van Van Esso in de Hoofdstraat. Zij trouwde nog tijdens de oorlog, op 15 april 1942, met de handelsreiziger Leon Hijman de Vries uit Leeuwarden en beiden gingen bij haar ouders in huis wonen. Dat de Duitsers goed in de gaten hielden wat er allemaal gebeurde met de joodse Nederlanders, blijkt uit een schrijven van de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters aan de gemeente Meppel met onder andere de volgende mededeling: ‘In verband met bovenvermelde kennisgeving [Verordening 6/1941, TR] is geen mutatie ontvangen omtrent wijziging in den burgerlijken staat van de echtgenoote: Cohen, Sara.’
Sara Cohen was getrouwd en daarvan had men in Den Haag blijkbaar geen bericht ontvangen. Meppels bestuurders reageerden uiteraard weer snel, want reeds een dag nadat de brief was ontvangen, werd een duplicaat naar de Rijksinspectie verzonden.
Simon Cohen werd eind juli 1942 naar het werkkamp in Orvelte vervoerd. Niet veel later volgde Leon Hijman naar het ‘jongerenkamp’ in Linde. Op 3 oktober van dat jaar werden Sara en haar moeder Eva van hun bed gelicht en de volgende ochtend naar Westerbork vervoerd. Op dat moment was Max Cohen reeds door de Duitsers vermoord; hij stierf op 30 september 1942 in Auschwitz.

Max Cohen (midden) met Nanny van der Sluis (rechts) en
Lini Goldsteen.

In Kamp Westerbork zagen Simon en Leon hun vrouwen weer. Simon en Eva werden reeds twee dagen later naar Auschwitz gedeporteerd; daar stierven ze op 8 oktober 1942. Van de jonge Andries is niet meer bekend dan dat hij op 31 maart 1944 ergens in Midden-Europa is gestorven. Wat zal die jongen van amper 16 jaar al die tijd in zijn eentje hebben doorgemaakt?
Leon en Sara bleven nog een tijdlang in Westerbork. Leon was daar lid van de Ordedienst. Deze dienst was in het kamp onder andere belast met de interne bewaking.Op 6 mei 1943 kreeg Sara in een ziekenhuis in Groningen een baby: Hijman. Daarna (wanneer is onbekend) zijn ze gedrieën naar Auschwitz afgevoerd. Sara en haar zoontje stierven daar op 8 oktober 1944. Leon Hijman werd in Auschwitz of in een van de satelietkampen tewerkgesteld. Hij stierf op 2 mei 1945 tijdens een van de dodenmarsen ergens in Duitsland.

Het huis van de familie Cohen in de Voorstraat.


Vorige