Families

A.Brest

A.Cohen

H.Cohen / J.Wolff

S.Cohen / L.de Vries

D.en M.Drukker / J.de Hond

C.H.van Es

B.en S.van Esso / H.Roos

J.van Esso / J.Salomons

M.van Esso

B.Frank

H.Frank / P.Frank

J.Frank

R.Frankforter

B.van Gelder

R.Godfried

H.Goldsteen

M.Goldsteen

M., S., B. en S. Goldsteen

M.de Horst

S.Kan / J.Kan

S.Kats

N.en R.Keizer

J.van Kleef

B.Kroon

R.van Leer

S.de Leeuw en W.Kel

B.Levie

B.Levie

J.Levie

L.Levie

M.Levie

M.Lobstein

S.Mendels

C.Mesritz / R.Nathans

H. en S.Mesritz

M. en I.Pais / H.Polak

M.Polak

E. en J.van de Rhoer

J.van de Rhoer

J.van de Rhoer

L.van de Rhoer

M.van de Rhoer

P.van de Rhoer

S.van de Rhoer

M.A.Roos

S.Roos

J.Rozendal

J.Rozendal

I.Sanders

J.Schaap

S.van der Sluis

B.Stern

I.Stern

A.J.Stibbe

J.en B.de Vries / A.Klein

A.Weinberg

R.Wijl

L.J.Wilda

W.de Wilde

A.Wolf

I.Wolf

D.Wolff

D.Wolff / W.Russ

E.Wolff

J.Wolff

M. en J.Wolff

A.Zaligman

B.Zaligman

J.en M.Zaligman / I.Frank

J.Zaligman

P.Zaligman

S.Zaligman

S. en E.van Zuiden

P.Zwarts

A.Zwiers-Rozendal

Fam.van de Rhoer

Pension Molenstraat

Duits-joodse vluchtelingen

Coene Mesritz, Hanna Mesritz-van der Kaars, Roos Nathans

Coene Mesritz was een echte Meppeler. Hij was een van de zeven kinderen van de Meppeler Elias Mesritz en Zwaantje Bargeboer uit Winschoten. Coene werd op 12 mei 1879 in Meppel geboren en heeft daar zijn gehele leven gewoond. Hij trouwde met Hanna van der Kaars, op 15 oktober 1881 in Assen geboren als een van de zes kinderen van Jacobus van der Kaars en Mina van Oosten. Coene Mesritz had in het pand Molenstraat nummer 19 een textielhandel. Daarvóór had hij een klein winkeltje in de Vledderstraat. Hij was toen nog niet getrouwd en woonde daar met zijn moeder. Boven de voordeur van zijn winkel in de Molenstraat was een klein raam met daarop ‘C. Mesritz’ geplaatst, zoals in die tijd gebruikelijk was. Hij was een actief lid van buurtvereniging De Molenstraat, getuige ook een foto die in 1932 in Paterswolde is genomen toen die buurtvereniging een uitstapje maakte.

Coene Mesritz (3e van links met hoed) was een van de winkeliers uit de Molenstraat die meeging met een dagje uit naar Paterswolde.

Coene zit tussen een aantal andere bewoners van de Molenstraat in een rondvaartboot, klaar om te vertrekken.
Mesritz was een bijzondere man die onder zijn klanten vele vrienden had. Toen hij 25 jaar getrouwd was, kregen al deze klanten een uitnodiging voor het feest. Dat veroorzaakte een geweldige drukte, want Coene en zijn vrouw waren ook bij de buurtgenoten zeer getapt. Zijn vrouw mede vanwege het feit dat ze bij klanten die een kind hadden gekregen, ging bakeren. Op de uitnodiging voor het feest stond, niet geheel ten onrechte, ‘Ter gelegenheid van onze 25-jarige (v)echtvereniging’. Coene en zijn vrouw hadden namelijk een relatie waarin het er nog wel eens om spande.
De (bescheiden) inkomsten uit zijn winkel probeerde Coene Mesritz aan te vullen met andere activiteiten. Hij trok erop uit met zijn fiets om als reizend manufacturier zijn waar aan de man te brengen. Mevrouw T. van Delden-Geerlings schreef: ‘Nog zie ik Coene Mesritz, die een manufacturenwinkel in de Molenstraat had, balancerend op de fiets met twee leren koffers Tweeloo binnen rijden. Onder het genot van een kopje koffie werd dan thuis de koffer geopend en wij kinderen stonden er dan bij te gluren. Soms kregen we een staaltje van stof die uitverkocht was, voor een dekentje op onze poppenwagen.'
Het lag in de lijn der verwachting: ook de winkel van de familie Mesritz werd door Omnia met ingang van 25 juni 1942 opgeheven. De aangever van dit bericht bij de Kamer van Koophandel was Omnia. Vlak voordat de zaak werd gesloten, besloot dr. Weinrauch, de Liquidationstreuhänder, het kasgeld van maar liefst ƒ 1.700,- uit de kas bij Coene te halen. Bovendien verplichtte hij Mesritz alle handelsgoederen te verzenden naar Omnia.

In september 1942 werd de inboedel van de woning van de familie Mesritz in de Molenstraat geïnventariseerd door de Meppeler politie en door de Weermacht in beslag genomen.

Coene werd op 31 juli afgevoerd naar het werkkamp in Orvelte. Vandaaruit werd hij rond 3 oktober naar Westerbork gebracht. Daar zal hij zijn vrouw nog even hebben gezien. Niet voor lang, want beiden werden op 5 oktober weggevoerd naar Auschwitz, waar ze precies drie dagen later (de Duitsers werkten punctueel) werden vergast.
Zowel Coene als zijn vrouw Hanna (van der Kaars) overleefden de oorlog dus niet; hun winkel bleef dan ook gesloten. Toch is er nog een klein aandenken aan de familie Mesritz. Ergens achter het huis Molenstraat 17 zit dat kleine raam dat vroeger boven de voordeur van de winkel was bevestigd met daarop nog steeds, maar nu heel onduidelijk, de tekst: ‘C. Mesritz’.

In Meppel woonde ook nog een zuster van Hanna, Roosje, die op 27 november 1882 in Assen was geboren en in 1916 trouwde met Nathan Nathans. Hij overleed reeds drie jaar later. Zij hadden een dochter, Jenny Mina Nathans, die op 22 mei 1917 werd geboren. Terzijde: Nathan was op zijn beurt weer familie van Coenraad (zijn moeder was een Mesritz).
In februari 1941 verhuisde Roos naar Meppel. Eerst kwam ze bij haar zuster en zwager in de Molenstraat wonen, maar vanaf 14 september 1942 woonde ze (welgeteld negentien dagen) in de Woldstraat 76. Op 3 oktober moest ze Meppel gedwongen verlaten. Evenals haar zuster en zwager werd ze op 5 oktober naar Auschwitz gedeporteerd en drie dagen later vermoord.

Het woon-winkelhuis van de familie Mesritz lag in de Molenstraat;
schuin achter de wandelaars op deze foto.


Vorige