Families

A.Brest

A.Cohen

H.Cohen / J.Wolff

S.Cohen / L.de Vries

D.en M.Drukker / J.de Hond

C.H.van Es

B.en S.van Esso / H.Roos

J.van Esso / J.Salomons

M.van Esso

B.Frank

H.Frank / P.Frank

J.Frank

R.Frankforter

B.van Gelder

R.Godfried

H.Goldsteen

M.Goldsteen

M., S., B. en S. Goldsteen

M.de Horst

S.Kan / J.Kan

S.Kats

N.en R.Keizer

J.van Kleef

B.Kroon

R.van Leer

S.de Leeuw en W.Kel

B.Levie

B.Levie

J.Levie

L.Levie

M.Levie

M.Lobstein

S.Mendels

C.Mesritz / R.Nathans

H. en S.Mesritz

M. en I.Pais / H.Polak

M.Polak

E. en J.van de Rhoer

J.van de Rhoer

J.van de Rhoer

L.van de Rhoer

M.van de Rhoer

P.van de Rhoer

S.van de Rhoer

M.A.Roos

S.Roos

J.Rozendal

J.Rozendal

I.Sanders

J.Schaap

S.van der Sluis

B.Stern

I.Stern

A.J.Stibbe

J.en B.de Vries / A.Klein

A.Weinberg

R.Wijl

L.J.Wilda

W.de Wilde

A.Wolf

I.Wolf

D.Wolff

D.Wolff / W.Russ

E.Wolff

J.Wolff

M. en J.Wolff

A.Zaligman

B.Zaligman

J.en M.Zaligman / I.Frank

J.Zaligman

P.Zaligman

S.Zaligman

S. en E.van Zuiden

P.Zwarts

A.Zwiers-Rozendal

Fam.van de Rhoer

Pension Molenstraat

Duits-joodse vluchtelingen

Mozes van de Rhoer, Rebekka van de Rhoer-van Gelder en Sonja

In de 2e Hoofdstraat 32, woonde de koopman Mozes van de Rhoer (geboren in 1879). Uit zijn huwelijk met Bertha van Gelder werd een dochter, Martha, geboren. Nadat Bertha in 1913 was overleden, trouwde Mozes in 1916 met een zuster van haar, Rebekka (in 1886 in Groningen geboren). Uit dit huwelijk werd in 1921 Sonja geboren.

Martha van de Rhoer en haar vader Mozes.

Mozes handelde in vee en had bij de boeren in de omgeving van Meppel een uitstekende naam. Het kwam regelmatig voor dat ze hun dieren aan hem toevertrouwden om te verkopen. Ze werden nooit door hem teleurgesteld en kregen altijd een goede prijs. Rebekka was ongetwijfeld zeer bekend bij de Meppeler jeugd, want zij was filiaalhoudster van de snoepwinkel Lido, die onder hun woonhuis was gevestigd.
Sonja woonde nog bij haar ouders in huis. Ze was ongehuwd en ziekenverzorgster van beroep. Martha woonde niet meer thuis. Zij was vlak voordat de joden uit Meppel weggevoerd zouden worden, nog getrouwd met Bram van Es. Het huwelijk werd ingezegend in het huis waar de familie Van de Rhoer toen woonde, Grote Kerkstraat nummer 14. Zij waren inmiddels uit hun eigen huis in de Hoofdstraat gezet.

Sonja van de Rhoer en haar moeder Rebekka voor hun huis aan de Blankensteinweg.

Bram, die reeds eerder tewerkgesteld was als de meppeler joden, zat in een werkkamp. Zijn vader, Coenraad van Es woonachtig aan de Steenwijkerstraatweg, had in die tijd nogal eens wat met hem te stellen. Zo deed hij op donderdag 10 juni 1942 aangifte van vermissing van een fiets, die hij per vrachtrijder aan zijn zoon in het werkkamp in Vledder had verzonden. Gelukkig bleek dat op een misverstand te berusten; de fiets werd onbeheerd in Ruinen teruggevonden. Op 12 september was Bram weer eens wat kwijt; nu een koffer met inhoud. Toen hij plotseling moest verkassen van Orvelte naar het kamp te Vledder, was hij niet in staat deze koffer zelf mee te nemen en vroeg aan een onbekende om die koffer naar zijn ouders in Meppel te zenden. Toen dat niet gebeurd bleek te zijn, verdacht Bram een collega (De Bruin, kok in het werkkamp te Vledder) ervan die gestolen te hebben. Vader Van Es vroeg de politie weer om hulp; helaas zonder resultaat. De koffer was en bleef weg.

Sonja van de Rhoer.

Mozes van de Rhoer werd op 31 juli naar het werkkamp in Orvelte gestuurd en heeft zijn familie waarschijnlijk pas op 3 oktober weer gezien in Westerbork. Daar verbleven ze tot 6 november. Toen werden Rebekka, Sonja en Mozes naar Auschwitz gedeporteerd; 9 november bliezen ze in dat oord hun laatste adem uit. Waarschijnlijk hebben ze Bram, hun schoonzoon, nog teruggezien want hij zal rond die tijd ook in dit kamp zijn geweest. Wat er verder met hem gebeurd is, is onbekend. Zeker is dat hij op 1 oktober 1944 in Auschwitz is vergast. Zijn vrouw Martha (geboren 25 september 1913) was ondergedoken en heeft in tegenstelling tot haar familie de oorlog overleefd. Wat zal zij een zorgen hebben gehad over haar kersverse man. Ze hebben elkaar nooit meer gesproken en hebben het mogelijk moeten doen met zo af en toe een klein teken van leven. (Martha is overleden op 29 oktober 2001 te Amstelveen).


Vorige