Families

A.Brest

A.Cohen

H.Cohen / J.Wolff

S.Cohen / L.de Vries

D.en M.Drukker / J.de Hond

C.H.van Es

B.en S.van Esso / H.Roos

J.van Esso / J.Salomons

M.van Esso

B.Frank

H.Frank / P.Frank

J.Frank

R.Frankforter

B.van Gelder

R.Godfried

H.Goldsteen

M.Goldsteen

M., S., B. en S. Goldsteen

M.de Horst

S.Kan / J.Kan

S.Kats

N.en R.Keizer

J.van Kleef

B.Kroon

R.van Leer

S.de Leeuw en W.Kel

B.Levie

B.Levie

J.Levie

L.Levie

M.Levie

M.Lobstein

S.Mendels

C.Mesritz / R.Nathans

H. en S.Mesritz

M. en I.Pais / H.Polak

M.Polak

E. en J.van de Rhoer

J.van de Rhoer

J.van de Rhoer

L.van de Rhoer

M.van de Rhoer

P.van de Rhoer

S.van de Rhoer

M.A.Roos

S.Roos

J.Rozendal

J.Rozendal

I.Sanders

J.Schaap

S.van der Sluis

B.Stern

I.Stern

A.J.Stibbe

J.en B.de Vries / A.Klein

A.Weinberg

R.Wijl

L.J.Wilda

W.de Wilde

A.Wolf

I.Wolf

D.Wolff

D.Wolff / W.Russ

E.Wolff

J.Wolff

M. en J.Wolff

A.Zaligman

B.Zaligman

J.en M.Zaligman / I.Frank

J.Zaligman

P.Zaligman

S.Zaligman

S. en E.van Zuiden

P.Zwarts

A.Zwiers-Rozendal

Fam.van de Rhoer

Pension Molenstraat

Duits-joodse vluchtelingen

Philippus van de Rhoer was evenals Joël en Levi een zoon van Jacob van de Rhoer en Vogeltje Levi. Hij werd op 4 april 1882 geboren (evenals zijn broers en zusters) in Staphorst. Van beroep was hij slager, doch aan het begin van de oorlog werkte hij niet meer.

Philippus van de Rhoer.

Phillipus was getrouwd met de op 23 september 1886 in Meppel geboren Johanna Cohen. Ze kregen twee kinderen: Vogelina, geboren op 6 juli 1911 doch al op 22 juli overleden, en Simon, die op 21 juli 1914 werd geboren. Een aantal jaren daarna, op 4 februari 1920, overleed Johanna in Groningen. Was ze ernstig ziek en was ze opgenomen in een ziekenhuis? In Meppel was toentertijd in ieder geval nog geen ziekenhuis dat moeilijke gevallen kon behandelen. Phillip trouwde later niet meer, maar verhuisde in de loop van de oorlog van zijn huis in de Jan van Galenstraat (nummer 29) naar de woning aan de Keizersgracht van een nichtje van hem, Henderina Cohen.

Aankondiging van het feit dat joden een jodenster op hun kleren moesten
bevestigen. Ook Philippus van de Rhoer diende hieraan te voldoen.

Hij was een van de vijf Meppelers die op 31 juli werden tewerkgesteld in het werkkamp in Vledder. Vandaar werd hij eind september naar Westerbork vervoerd en op 5 oktober, tezamen met 2011 andere joden in veewagens, naar Auschwitz gebracht. Hij overleed op 8 oktober. Voor de volledigheid: zoon Simon, niet meer in Meppel woonachtig, overleed op 21 februari 1944 in het Duitse Ludwigsdorf.

Keizersgracht 52.


Vorige