Families

A.Brest

A.Cohen

H.Cohen / J.Wolff

S.Cohen / L.de Vries

D.en M.Drukker / J.de Hond

C.H.van Es

B.en S.van Esso / H.Roos

J.van Esso / J.Salomons

M.van Esso

B.Frank

H.Frank / P.Frank

J.Frank

R.Frankforter

B.van Gelder

R.Godfried

H.Goldsteen

M.Goldsteen

M., S., B. en S. Goldsteen

M.de Horst

S.Kan / J.Kan

S.Kats

N.en R.Keizer

J.van Kleef

B.Kroon

R.van Leer

S.de Leeuw en W.Kel

B.Levie

B.Levie

J.Levie

L.Levie

M.Levie

M.Lobstein

S.Mendels

C.Mesritz / R.Nathans

H. en S.Mesritz

M. en I.Pais / H.Polak

M.Polak

E. en J.van de Rhoer

J.van de Rhoer

J.van de Rhoer

L.van de Rhoer

M.van de Rhoer

P.van de Rhoer

S.van de Rhoer

M.A.Roos

S.Roos

J.Rozendal

J.Rozendal

I.Sanders

J.Schaap

S.van der Sluis

B.Stern

I.Stern

A.J.Stibbe

J.en B.de Vries / A.Klein

A.Weinberg

R.Wijl

L.J.Wilda

W.de Wilde

A.Wolf

I.Wolf

D.Wolff

D.Wolff / W.Russ

E.Wolff

J.Wolff

M. en J.Wolff

A.Zaligman

B.Zaligman

J.en M.Zaligman / I.Frank

J.Zaligman

P.Zaligman

S.Zaligman

S. en E.van Zuiden

P.Zwarts

A.Zwiers-Rozendal

Fam.van de Rhoer

Pension Molenstraat

Duits-joodse vluchtelingen

De ouders

Er woonden rond 1940 nogal wat nazaten van de familie Van de Rhoer in Meppel. Ze stamden óf af van Abraham van de Rhoer óf van Jacob van de Rhoer.

Abraham van de Rhoer werd in 1851 in Staphorst geboren en trouwde in 1871 in Meppel met de daar geboren Matje Glazer (deze tak van de familie van de Rhoer werd sindsdien ‘de Matjes’ genoemd). Ze gingen in Meppel wonen en kregen daar maar liefst elf kinderen. Simon en Rebekka overleden reeds enkele dagen na hun geboorte. Abraham overleed in 1932, zijn vrouw twee jaar daarvoor.

Hendrina werd in 1872 geboren en trouwde in 1909 met Isac Wolf. Dit huwelijk bracht drie dochters voort: Sara, Matje en Jeanette. Hendrina en Isac overleden in 1934 respectievelijk 1924. Eva, geboren in 1874, trouwde met Coenraad van Es. Ze overleed in 1930. Uit dit huwelijk werden Abraham en Carolina Mathilda geboren. Jacob, geboren in 1882, en Gerhard, geboren in 1884, vertrokken uit Meppel. Joël, Schoontje, Simon, Vogeltje en Mozes woonden in de beginjaren van de Tweede Wereldoorlog nog in Meppel.
Aan de Steenwijkerstraatweg woonde Schoontje van de Rhoer. Zij was de tweede vrouw van Coenraad van Es. Hij was onderwijzer van beroep. In de Woldstraat woonde Vogeltje van de Rhoer (geboren in 1895), getrouwd met Salomon de Leeuw, muziekhandelaar en muzikant.

Een andere lichting Van de Rhoer was afkomstig uit het huwelijk van Jacob van de Rhoer en Vogeltje Levi. Jacob werd op 5 november 1849 in Staphorst geboren, Vogeltje op 2 maart 1852 in Groningen. Het echtpaar ging in Staphorst wonen, waar ook hun negen kinderen werden geboren. Vrouwtje (geboren in 1886), Saartje (1888) en Abraham (1890) woonden ten tijde van de Tweede Wereldoorlog niet in Meppel. Vogeltje overleed reeds in 1914. Wel in Meppel woonden in het begin van de jaren veertig: Joël, Bertha, Hendrina, Philippus en Levie.

Gerhard van de Rhoer en Regina Druijf, gefotografeerd in Meppel. Gerhard en Regina trouwden in Zaandam. Ze gingen eerst in Rotterdam en later in Breda wonen. Daar werd Gerhard door een buurvrouw verraden toen hij in de tuin werkte zonder zijn 'ster' te dragen. Hij werd naar Mauthausen gedeporteerd en daar op 30 oktober 1944 vermoord. Zijn vrouw Regina overleefde de oorlog.

Abraham van de Rhoer en zijn vrouw Matje van de Rhoer-Glazer.

Vorige