Families

A.Brest

A.Cohen

H.Cohen / J.Wolff

S.Cohen / L.de Vries

D.en M.Drukker / J.de Hond

C.H.van Es

B.en S.van Esso / H.Roos

J.van Esso / J.Salomons

M.van Esso

B.Frank

H.Frank / P.Frank

J.Frank

R.Frankforter

B.van Gelder

R.Godfried

H.Goldsteen

M.Goldsteen

M., S., B. en S. Goldsteen

M.de Horst

S.Kan / J.Kan

S.Kats

N.en R.Keizer

J.van Kleef

B.Kroon

R.van Leer

S.de Leeuw en W.Kel

B.Levie

B.Levie

J.Levie

L.Levie

M.Levie

M.Lobstein

S.Mendels

C.Mesritz / R.Nathans

H. en S.Mesritz

M. en I.Pais / H.Polak

M.Polak

E. en J.van de Rhoer

J.van de Rhoer

J.van de Rhoer

L.van de Rhoer

M.van de Rhoer

P.van de Rhoer

S.van de Rhoer

M.A.Roos

S.Roos

J.Rozendal

J.Rozendal

I.Sanders

J.Schaap

S.van der Sluis

B.Stern

I.Stern

A.J.Stibbe

J.en B.de Vries / A.Klein

A.Weinberg

R.Wijl

L.J.Wilda

W.de Wilde

A.Wolf

I.Wolf

D.Wolff

D.Wolff / W.Russ

E.Wolff

J.Wolff

M. en J.Wolff

A.Zaligman

B.Zaligman

J.en M.Zaligman / I.Frank

J.Zaligman

P.Zaligman

S.Zaligman

S. en E.van Zuiden

P.Zwarts

A.Zwiers-Rozendal

Fam.van de Rhoer

Pension Molenstraat

Duits-joodse vluchtelingen

David Wolff, eigenaar van een groothandel in behangselpapier in de 1e Hoofdstraat was veel op reis om zaken te doen. Op één van die reizen kwam hij in het Duitse Neustadt-Gödens zijn toekomstige vrouw, Binchen Weinberg, tegen. Binchen was een dochter van Salomon Weinberg en Sophie Büchler. Ze trouwden in 1880 in die plaats. Vervolgens kwamen ze, zoals dat toen heel gebruikelijk was, bij Davids' zaak in de Hoofdstraat te wonen.
Rond 1910 kwam een zuster van Binchen ook naar Meppel. Het was de in 1863 eveneens in Neustadt-Gödens geboren Amalia. Ze bleef haar hele leven ongehuwd en woonde de laatste jaren van haar leven in een eenkamerwoning aan de Heerengracht.

Trouwfoto uit 1913 van Rebecca Wolff en Mau Muller. Amalia Weinberg, middelste rij 2e van rechts, woonde in de oorlog nog in Meppel. Ze werd door de Duitsers vermoord.

Over haar leven in Meppel zijn nauwelijks gegevens. Bijvoorbeeld, wat ze deed voor de kost? Wel is bekend dat in de jaren voor de oorlog, een knecht van de firma Wolff iedere dag eten in gamellen naar Amalia bracht. Ze woonde toen nog op een kamer boven een groenteboer in de 1e Hoofdstraat. Dat zal ongetwijfeld zijn opgehouden nadat David in 1930 overleed en zijn vrouw naar Utrecht verhuisde. Amalia bleef wél in Meppel wonen en werd in de nacht van 2 op 3 oktober uit haar huis gehaald. Ze overleed op 2 november 1942 in Auschwitz.

In een van deze huisjes aan de Heerengracht, op no. 34 achter, woonde
Amalia Weinberg.


Vorige