Families

A.Brest

A.Cohen

H.Cohen / J.Wolff

S.Cohen / L.de Vries

D.en M.Drukker / J.de Hond

C.H.van Es

B.en S.van Esso / H.Roos

J.van Esso / J.Salomons

M.van Esso

B.Frank

H.Frank / P.Frank

J.Frank

R.Frankforter

B.van Gelder

R.Godfried

H.Goldsteen

M.Goldsteen

M., S., B. en S. Goldsteen

M.de Horst

S.Kan / J.Kan

S.Kats

N.en R.Keizer

J.van Kleef

B.Kroon

R.van Leer

S.de Leeuw en W.Kel

B.Levie

B.Levie

J.Levie

L.Levie

M.Levie

M.Lobstein

S.Mendels

C.Mesritz / R.Nathans

H. en S.Mesritz

M. en I.Pais / H.Polak

M.Polak

E. en J.van de Rhoer

J.van de Rhoer

J.van de Rhoer

L.van de Rhoer

M.van de Rhoer

P.van de Rhoer

S.van de Rhoer

M.A.Roos

S.Roos

J.Rozendal

J.Rozendal

I.Sanders

J.Schaap

S.van der Sluis

B.Stern

I.Stern

A.J.Stibbe

J.en B.de Vries / A.Klein

A.Weinberg

R.Wijl

L.J.Wilda

W.de Wilde

A.Wolf

I.Wolf

D.Wolff

D.Wolff / W.Russ

E.Wolff

J.Wolff

M. en J.Wolff

A.Zaligman

B.Zaligman

J.en M.Zaligman / I.Frank

J.Zaligman

P.Zaligman

S.Zaligman

S. en E.van Zuiden

P.Zwarts

A.Zwiers-Rozendal

Fam.van de Rhoer

Pension Molenstraat

Duits-joodse vluchtelingen

Levie Jonas Wilda, Hendrika Wilda-Stern

Aan het Noordeinde 23 woonde, Hendrika Stern, die getrouwd was met Levie Jonas Wilda. Hendrika was een dochter van de in Hoogeveen wonende Benjamin Meijer Stern en werd daar geboren op 25 januari 1860. Haar man was als een van een tweeling op 19 december 1864 in Harlingen geboren. Het echtpaar kreeg vijf kinderen: Heintje Levie, Evalina Froukje, Jonas, Jonas Levie en Klaartje Henriette. Heintje en Evalina bleven in Meppel wonen. De eerste trouwde met Philippus Zaligman, de tweede met Salomon Zaligman.
In de jaren dertig kocht het echtpaar Wilda het huis van de familie Homans aan het Noordeinde, toen die naar een huis in de Timorstraat verhuisden. De heer Wilda was inmiddels gepensioneerd en wilde waarschijnlijk dichter bij de kinderen in Meppel wonen. Een voormalige buurjongen, F. Woldman, weet zich nog te herinneren dat de kleindochters Hendrika en Hendrejette (van wie er één rood krullend haar had) regelmatig langs hun huis huppelden als ze door de steeg naar de achterdeur van opa en oma' s huis gingen. De heer en mevrouw Wilda waren in 1942 respectievelijk 78 en 82 jaar en werden, net als alle andere joden, zonder pardon uit hun huis gehaald en naar Westerbork gestuurd. Op 8 oktober stierven beide oude mensen in de gaskamers van Auschwitz.

Huis van de familie Wilda met daarvoor een oud
vrouwtje. Voor de oorlog huisnummer 23, na de
oorlog huisnummer 21.Vorige