Families

A.Brest

A.Cohen

H.Cohen / J.Wolff

S.Cohen / L.de Vries

D.en M.Drukker / J.de Hond

C.H.van Es

B.en S.van Esso / H.Roos

J.van Esso / J.Salomons

M.van Esso

B.Frank

H.Frank / P.Frank

J.Frank

R.Frankforter

B.van Gelder

R.Godfried

H.Goldsteen

M.Goldsteen

M., S., B. en S. Goldsteen

M.de Horst

S.Kan / J.Kan

S.Kats

N.en R.Keizer

J.van Kleef

B.Kroon

R.van Leer

S.de Leeuw en W.Kel

B.Levie

B.Levie

J.Levie

L.Levie

M.Levie

M.Lobstein

S.Mendels

C.Mesritz / R.Nathans

H. en S.Mesritz

M. en I.Pais / H.Polak

M.Polak

E. en J.van de Rhoer

J.van de Rhoer

J.van de Rhoer

L.van de Rhoer

M.van de Rhoer

P.van de Rhoer

S.van de Rhoer

M.A.Roos

S.Roos

J.Rozendal

J.Rozendal

I.Sanders

J.Schaap

S.van der Sluis

B.Stern

I.Stern

A.J.Stibbe

J.en B.de Vries / A.Klein

A.Weinberg

R.Wijl

L.J.Wilda

W.de Wilde

A.Wolf

I.Wolf

D.Wolff

D.Wolff / W.Russ

E.Wolff

J.Wolff

M. en J.Wolff

A.Zaligman

B.Zaligman

J.en M.Zaligman / I.Frank

J.Zaligman

P.Zaligman

S.Zaligman

S. en E.van Zuiden

P.Zwarts

A.Zwiers-Rozendal

Fam.van de Rhoer

Pension Molenstraat

Duits-joodse vluchtelingen

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog leefden in Meppel bijna 250 joden. Alras werd dit aantal uitgebreid met nog vijftien Duitse joden, die hun vaderland ontvlucht waren.

Registratie
Middels de beruchte Verordening 6/1941 werden alle joden door de bezetter geregistreerd. In hun persoonsbewijs werd een 'J' geplaatst en men werd verplicht een jodenster dragen.

Isolatie – Deportatie – Roof
De volgende stap was isolatie van de rest van de Meppeler bevolking: zo werden bijvoorbeeld hun winkels gesloten, kinderen mochten niet meer naar school en het zwembad werd verboden terrein. Na die isolatie ging de bezetter over tot roof van hun bezittingen, en uiteindelijk volgde: de deportatie. Eerst naar werkkampen, daarna naar Kamp Westerbork. Dit alles was slechts het begin van het uiteindelijke doel: hun liquidatie in de vernietigingskampen.

Liquidatie
Het resultaat was verschrikkelijk: in 1945 keerden slechts achttien joden naar Meppel terug. 232 Meppeler joden waren door de Duitsers vermoord en Meppel veranderde uiteindelijk in een stad vrijwel zonder joden. De nutteloos geworden synagoge werd dan ook verkocht en later zelfs tot de grond toe afgebroken.

Pas lang na de oorlog schrok Meppel wakker, als uit een boze droom. Er was iets onherstelbaars aangericht. Uit Meppel was het joodse element, eeuwenlang deel uitmakend van de Meppeler cultuur, weggerukt. Een monument ter nagedachtenis van de in de oorlog overleden joodse Meppelers werd in het centrum van de stad geplaatst. Maar een monument bevat uitsluitend namen en data. Daarom als aanvulling op dat monument dit digitale gedenkteken waar met een ‘click’ op de familienaam zoveel mogelijk informatie wordt verschaft. Het Digitaal Joods Monument bestaat uit beeld- en documentatiemateriaal, om de vermoorde Meppeler joden een gezicht te geven.

Zoveel mogelijk gegevens worden op deze manier beschikbaar gesteld aan een ieder die daar kennis van wil nemen. Omdat het een flexibel medium is, kunnen aanvullingen en wijzigingen gemakkelijk worden doorgevoerd en de gegevens zoveel mogelijk up-to-date worden gehouden.