Het Digitaal Joods Monument Meppel is sinds 29 april 2004 actief met als doel: ‘een gezicht geven’ aan de in de Tweede Wereldoorlog vermoorde Meppeler joden. Dat gebeurt met behulp van zoveel mogelijk foto’s en ander informatiemateriaal. Regelmatig krijgen de samenstellers van deze site nieuwe foto’s, verhalen, aanvullingen en correcties toegezonden waardoor inmiddels een interactieve digitale gedenkplaats is ontstaan, die overal ter wereld kan worden geraadpleegd.

Inhoudelijke reacties over het digitale monument op internet naar:
info@joodsmonumentmeppel.nl

Reacties over het monument in het Slotplantsoen, activiteiten en herdenkingen:
secretaris@joodsmonumentmeppel.nl