Op 29 april 2004 werd na de officiële presentatie van het boek 'Joden in Meppel 1940-1945' het Digitaal Joods Monument Meppel in gebruik genomen. Dat was de derde stap in een reeks.

Klein gedenkteken
Vijfentwintig jaar na de Tweede Wereldoorlog werd in Meppel de eerste stap gezet om een gedenkteken te realiseren voor de omgekomen joodse Meppelers. Het was op initiatief van de Meppeler H. Bakker dat in 1970 in het Slotplantsoen, vlak bij de inmiddels afgebroken synagoge, een klein monument werd gerealiseerd. Tijdens de stille omgang op 4 mei kon men nu ook ‘stil blijven staan’ bij de vermoorde joodse stadsgenoten ter plekke van een steen met reliëf – voorstellende Mozes met de stenen tafelen – waarop de Nederlandse en Hebreeuwse tekst ‘Ter nagedachtenis aan onze joodse stadsgenoten, die in de bezettingsjaren 1940-1945 weggevoerd en nimmer teruggekeerd zijn.’

Nieuw monument
Een tweede stap werd eind jaren negentig gezet, door de inmiddels opgerichte Stichting Joods Monument te Meppel. Deze stichting ontwikkelde een initiatief om het bestaande gedenktekentje te verplaatsten naar de overzijde van het Slotplantsoen en te integreren in een groter monument, naar het ontwerp van Onno de Ruijter. Hoofdbestanddeel van dat op 30 september 1997 in gebruik genomen nieuwe monument werd een aantal hardstenen platen met daarop de namen van 232 vermoorde Meppeler joden.

Digitaal monument
De realisatie van Het Digitaal Joods Monument op 29 april 2004, door Stichting Historie in Perspectief, was de derde stap. Doel van dit monument is tweeërlei. Ten eerste wil het de in de Tweede Wereldoorlog vermoorde Meppeler joden een gezicht geven, maar eveneens de mogelijkheid voor een dialoog creëren. Op dit monument zijn foto’s te zien van en teksten te lezen over zoveel mogelijk joodse Meppelers, die de oorlog niet overleefden. De mogelijkheid bestaat om dit beeld- en tekstmateriaal steeds verder uit te bouwen, hetgeen inmiddels ook regelmatig is gebeurd. Vele foto’s en verhalen die de samenstellers van deze site kregen (en nog steeds krijgen) toegezonden werden de afgelopen twee jaar verwerkt in het bestaande digitale gedenkteken. Zo is een interactief monument ontstaan dat overal ter wereld kan worden geraadpleegd.

Klik op één van de platen voor een vergroting