Families

A.Brest

A.Cohen

H.Cohen / J.Wolff

S.Cohen / L.de Vries

D.en M.Drukker / J.de Hond

C.H.van Es

B.en S.van Esso / H.Roos

J.van Esso / J.Salomons

M.van Esso

B.Frank

H.Frank / P.Frank

J.Frank

R.Frankforter

B.van Gelder

R.Godfried

H.Goldsteen

M.Goldsteen

M., S., B. en S. Goldsteen

M.de Horst

S.Kan / J.Kan

S.Kats

N.en R.Keizer

J.van Kleef

B.Kroon

R.van Leer

S.de Leeuw en W.Kel

B.Levie

B.Levie

J.Levie

L.Levie

M.Levie

M.Lobstein

S.Mendels

C.Mesritz / R.Nathans

H. en S.Mesritz

M. en I.Pais / H.Polak

M.Polak

E. en J.van de Rhoer

J.van de Rhoer

J.van de Rhoer

L.van de Rhoer

M.van de Rhoer

P.van de Rhoer

S.van de Rhoer

M.A.Roos

S.Roos

J.Rozendal

J.Rozendal

I.Sanders

J.Schaap

S.van der Sluis

B.Stern

I.Stern

A.J.Stibbe

J.en B.de Vries / A.Klein

A.Weinberg

R.Wijl

L.J.Wilda

W.de Wilde

A.Wolf

I.Wolf

D.Wolff

D.Wolff / W.Russ

E.Wolff

J.Wolff

M. en J.Wolff

A.Zaligman

B.Zaligman

J.en M.Zaligman / I.Frank

J.Zaligman

P.Zaligman

S.Zaligman

S. en E.van Zuiden

P.Zwarts

A.Zwiers-Rozendal

Fam.van de Rhoer

Pension Molenstraat

Duits-joodse vluchtelingen

Rosetta Franforter werd op 2 mei 1866 in het Groningse Beerta geboren en trouwde op 15 juli 1899 in haar geboorteplaats met Jakob Klein. Deze was op 23 juli 1862 in Stadskanaal geboren. Ze kregen twee kinderen: in 1901 werd dochter Gholina geboren; Adolf volgde in 1901. Jakob overleed reeds op 4 oktober 1903 in Musselkanaal.
Na het overlijden van haar man Jacob in 1903 verhuisde ze naar Meppel, waarschijnlijk om dichter bij haar zoon te wonen. Mogelijk had deze verhuizing ook een zakelijke reden, want in de Touwstraat 17 (waar ze een woning betrok) dreef ze een tijdlang een winkeltje in kruidenierswaren. Het was de enige kruidenier waar je in Meppel kosjere producten kon kopen. Het weinige dat verder over haar winkeltje bekend is, is een brief van de Generalkommissar für Finanz und Wirtschaft (Dr. Protzmann), waarin hij de gemeente Meppel vraagt hoe het met de liquidatie van de winkel van mevrouw Klein is gesteld. De gemeente kon hierop antwoorden dat alles naar was verlopen en dat het winkeltje reeds op 26 januari 1942 was gesloten, waarna de schamele inboedel was verwijderd en de zaak formeel geliquideerd.

De bezetter hield zich nauwgezet op de hoogte van het feit dat de winkel van de weduwe Klein reeds ontruimd en gesloten was.

Ook moest Rosetta haar radio reeds begin mei 1941 inleveren. Natuurlijk diende ze wel te verklaren dat ze het apparaat niet van tevoren had omgeruild tegen een exemplaar dat in minder goede staat verkeerde.
Rosetta werd in de nacht van 2 op 3 oktober 1942 uit haar huisje gehaald en moest op het station in Meppel uren wachten tot de trein haar en haar 170 plaatsgenoten naar Westerbork zou brengen. Die trein vertrok ’s ochtends om 7.30. Nadat de inzittenden in station Hooghalen waren uitgestapt volgde de, zeker voor de 76-jarige Rosetta, verschrikkelijke wandeling naar Kamp Westerbork. Daar verbleef ze nog slechts twee dagen. Op 5 oktober werd ze gedeporteerd naar Auschwitz, waar ze op 8 oktober werd vergast.

Rosetta Frankforter woonde in een klein huisje naast de voormalige
joodse school.


Vorige